PRIVREDNO DUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

* INŽENJERING U ELEKTROENERGETICI, MERENJU I UPRAVLJANJU *

 

Temco Controls ltd.

Siemens

 
 
 
 

Preduzeće Tebel d.o.o. Beograd je privredno društvo za projektovanje, inženjering i usluge u oblasti elektroenergetike, merenja i upravljanja-automatike uglavnom u termotehnici. Do 2005.god. posluje kao organizaciona celina u Minel Kotlogradnji, kada se osamostaljuje i  dobija današnji naziv. Najveći broj kadrova preduzeća je visoke stručne spreme sa dugogodišnjim iskustvom u delu projektovanja, izvođenja i upotrebe objekata. Preduzeće pri realizaciji poslova sarađuje sa renomiranim ustanovama i laboratorijama. Kao garancija upotrebe kvalitetne opreme ostvaren je zastupnički odnos sa renomiranim proizvođačima iz oblasti merenja i regulacije.
Samo poslovanje se sastoji iz rada kroz tri sektora:

  • Sektor za elektroprojektovanje;
  • Sssektor za konsalting i inženjering;
  • Sektor za elektromontažne radove.
  • Sektor za očitavanje toplotne energije

Odlike našeg poslovanja su:

  • Profesionalni pristup
  • Stručna analiza
  • Blagovremena realizacija
  • Garantovani kvalitet

Tebel d.o.o. Beograd obezbeđuje najkvalitetnija projektna rešenja i put realizacije projekata, uz izbor opreme koja u potpunosti zadovoljava sve Vaše zahteve.
Saradnja sa nama podrazumeva brz i efikasan pristup traženim informacijama, kako prilikom ugovaranja, u toku i po završetku realizacije projekta, tako i kasnije u toku garantnog perioda i redovne eksploatacije postrojenja i opreme.
Snažna tehničko-servisna podrška daje našim ponudama dodatni kvalitet.
Širok spektar referenci i veliko iskustvo na objektima u zemlji i inostranstvu su dopunska sigurnost prilikom saradnje sa nama.

 

 

 
 
tebel@sezampro.rs